Novembre

Novembre

Dilluns, 1 ------------------Masnou, Pl. Ocata a les 12:15 hores

Dissabte, 6---Montgat, Ermita de Sant Martí a les 12hores

Diumenge 14--------------Maçanet de la Selva a les 12 hores